หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงานของรัฐ (ITA) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)  
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528