หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายอุดม ชัยเจริญ
นายก อบต.นิคมพัฒนา
 


นายสมชาย ต่อสนิท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


นางอรัญญา จันทรวิทุร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528