หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2511 - 2512 ได้มีราษฎรอพยพมาจากตำบลบ้านสา และตำบลสบมาย อำเภอแจ้ห่ม เนื่องจาก 2 ตำบลนี้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกิ่วลม ทางราชการจึงได้จัดสรรที่ดินให้ โดยแบ่งให้ครอบครัวละ 15 ไร่ อาศัย 2 ไร่ เป็นที่ทำกิน 13 ไร่ โดยขึ้นอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ สาเหตุที่เรียกว่าตำบลนิคมพัฒนา เพราะนิคมสร้างตนเองกิ่วลมเป็นผู้จัดสรรที่ดิน จึงให้ชื่อว่า "ตำบลนิคมพัฒนา"
 
 
ตำบลนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองลำปาง ไปเป็นระยะทางประมาณ 15.05 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 60.75 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
ทต.ต้นธงชัย, ต.บ้านเอื้อม
และ ต.บ้านค่า
อ.เมือง
 
จ.ลำปาง
 
 
 
 
 
 
 
มีลักษณะเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
 
     
  มี 3 ฤดู ได้แก่
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลูกหอมแดง กระเทียมรวมถึงปลูกพริกและอื่นๆ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,255 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,558 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68

หญิง จำนวน 2,697 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,283 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 86.50 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   วังศรีภูมิ 293 312 605 269  
2   ชัยมงคล 220 226 446 148
  3   โชคชัย 288 275 563 206  
4   ใหม่พัฒนา 154 152 306 325
  5   คลองน้ำลัด 105 128 233 105  
6   วังทอง 171 191 362 129
  7   ชัยภูทอง 200 229 429 168  
8   ร่มเย็น 154 182 336 131
  9   ร่มไตรรัตน์ 182 195 377 139  
10   รวมชัย 148 143 291 134
  11   น้ำริน 82 86 168 68  
12   ศรีไตรภูมิ 142 157 299 114
  13   เวียงทอง 174 156 330 162  
14   วังเงิน 245 265 510 185
    รวม 2,558 2,697 5,255 2,283
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528