หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบ้านวังทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๔๔ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๑๙๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๔๔ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528