หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า - ช่วงบ่าย, อาหารกลางวัน พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มและน้ำแข็งบริการตลอดทั้งวัน สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 158 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง (ขึ้นรูปถนนพร้อมบดอัด) บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง คลองซอย 23.3 L (ขึ้นรูปถนนพร้อมบดอัด)บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.696 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง (ขึ้นรูปถนนพร้อมบดอัด) บ้านวังทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๘๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับผู้โดยสารจำนวน ๔๔ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ ๒ คน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงทอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงทอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้การกองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงทอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528