หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๓ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุหินคลุก (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ราย นางเงินตา เป็นพวก จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ราย นางเสาร์คำ เป่าพิษ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528