หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 


นายชาญ ยอดเรือน
ประธานสภาฯ
 


นายเทวัลย์ จิตใหญ่
รองประธานสภาฯ


นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายศักดา สุริยะวงค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายไพบูลย์ บุญตันบุตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุรทัศน์ เป็งยังคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสง่า วงศ์ษา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางบุญเรือง เทพสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายเทพฤทธิ์ ชัยเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสวัสดิ์ จับไหว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางเนตรญา มีกำไร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายดนัย ปราศรัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6