หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายชาญ ยอดเรือน
ประธานสภาฯ
 


นายเทวัลย์ จิตใหญ่
รองประธานสภาฯ


นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายศักดา สุริยะวงค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายไพบูลย์ บุญตันบุตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุรทัศน์ เป็งยังคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสง่า วงศ์ษา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางบุญเรือง เทพสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายเทพฤทธิ์ ชัยเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสวัสดิ์ จับไหว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางเนตรญา มีกำไร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายดนัย ปราศรัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528