หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 


นายชาญ ยอดเรือน
ประธานสภาฯ
 


นายเทวัลย์ จิตใหญ่
รองประธานสภาฯ


นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นางทองเงิน มีชื่อ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายมานพ คำลือ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสุพรรณ มีหน้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายจักรพงษ์ สีน้ำเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายดุสิต กันไว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายนิคม รักสถาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายประพันธ์ เป่าพิษ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นางศรีแพร สุภาสืบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นายศรีนวล ตาทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11