กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2562 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.นิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
https://itas.nacc.go.th/go/eit/yafsky

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15.40 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 6 ท่าน