หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนาหลักสูตร : ส่งเสริมโภชนศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.33 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528