หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนาหลักสูตร : ส่งเสริมโภชนศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.33 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย