หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 13.54 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528