หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร
 
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านวังศรีภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    (Asphaltic  Concrete)   บ้านวังศรีภูมิ   หมู่ที่  1   ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง    

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 14.42 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528