หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic  Concrete) บ้านศรีไตรภูมิ  หมู่ที่  12  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 14.54 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528