หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.57-025 สายบ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ลป.ถ.57-025  สายบ้านร่มไตรรัตน์   หมู่ที่  9  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 15.36 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528