หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่สำนักงาน อบต.นิคมพัฒนา
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528