หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา  
 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่ โดยได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 09.18 น. โดย คุณ จุรีรัตน์ ศรีด้วง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528