หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562   30 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   13 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา   13 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   26 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมรณรงค์การจัดการน้ำอุปโภค   2 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน   24 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์   21 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1   20 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   10 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด   31 พ.ค. 2562 34
  (1)     2      3      4   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528