หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  14 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563  8 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการ ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  29 พ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานหลวงพ่อเกษม เขมโกฯ ประจำปี 2562  5 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  24 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มไตรรัตน์ หม่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  22 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  22 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  22 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  22 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองน้ำลัด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  22 ต.ค. 2562 12
  (1)     2      3      4      5   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528