หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แนวทางมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แนวทางมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับและการให้สินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)