หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แนวทางมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แนวทางมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับและการให้สินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528