หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปี แรก) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
  (1)  
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528