หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 243  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 244  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 265  
 
  (1)