หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประชาชนในเขตตำบลนิคมพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
การศึกษานอกระบบ(กศน.ตำบลนิคมพัฒนา) จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนานิคมเขต 7
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 14 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ 100
 

ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ

กันยายน - ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน
 
 
วัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม

วัดชัยมงคล

วัดใหม่นิคม เขต 3

วัดสาหลวง

วัดนิคมสามัคคี เขต 9

วัดศรีไตรภูมิ
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ลำปางธรรมาราม

สำนักสงฆ์บ้านวังเงิน
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ด้านการสังคมสงเคราะห์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ได้แก่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง

ศูนย์พัฒนาชาวเขา ขังหวัดลำปาง

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำปาง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528