หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,089 ครัวเรือน
 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-14
 
   

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์เอกชน ตั้งอยู่ ม.3 บ้านโชคชัย ตำบลนิคมพัฒนา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-882-9528