หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
     
 
 
 
 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,089 ครัวเรือน
 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-14
 
   

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์เอกชน ตั้งอยู่ ม.3 บ้านโชคชัย ตำบลนิคมพัฒนา